Thông Báo Lịch Cúp Điện Long An

THÔNG BÁO LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TỪ CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN

Số Hotline chăm sóc khách hàng điện lực Long An: 1900 9000 – 1900 1006

Email: cskh@evnspc.vn

Theo kế hoạch công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực Long An thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh Long An từ ngày 19-8-2023 đến 25-8-2023 như sau:

THỨ SÁU 18-8-2023:

  • Tân An: Một phần khu dân cư Thái Dương, Đồng Tâm, phường 6 từ 16h30 đến 16h45.
  • Tân An: Một phần phường 7, xã Bình Tâm, An Vĩnh Ngãi từ 16h45 đến 17h; xã Bình Tâm, phường 3, một phần phường 1, phường 7, xã An Vĩnh Ngãi từ 17h đến 17h30.

  THỨ BẢY 19-8-2023:

  • Tân An: Một phần phường 6, xã Lợi Bình Nhơn từ 5h30 đến 6h; một phần phường 2, phường 5 từ 5h45 đến 6h; một phần phường 5, phường 3, xã Bình Tâm, toàn bộ xã Nhơn Thạnh Trung từ 6h đến 18h30; một phần phường 6, phường 7, xã Bình Tâm, An Vĩnh Ngãi, Hướng Thọ Phú từ 17h15 đến 17h45; một phần phường 2, phường 5, phường 6, xã Lợi Bình Nhơn từ 17h50 đến 18h15.
  • Thủ Thừa: Một phần xã Bình An, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh từ 5h30 đến 5h45 và từ 17h đến 17h15; một phần thị trấn, xã Bình An từ 6h đến 17h; một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành từ 5h30 đến 6h và từ 17h đến 17h45.
  • Châu Thành: Một phần xã Bình Quới từ 7h đến 11h30; một phần xã Long Trì từ 7h30 đến 9h30.
  • Tân Trụ: Một phần thị trấn, xã Đức Tân, Nhựt Ninh, Tân Bình, Bình Trinh Đông, Tân Phước Tây, Nhựt Ninh từ 5h45 đến 6h và từ 17h đến 17h15; xã Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Bình Lãng, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông và một phần thị trấn từ 6h đến 18h30.
  • Cần Đước: Ấp Bà Thoại, xã Tân Lân từ 13h đến 17h.
  • Cần Giuộc: Một phần xã Mỹ Lộc, Phước Hậu, Phước Lâm từ 7h đến 16h30.
  • Đức Huệ: Xã Mỹ Quý Tây từ 7h30 đến 16h30.

  CHỦ NHẬT 20-8-2023:

  • Đức Hòa: Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc từ 6h đến 17h.
  • Tân Thạnh: Xã Tân Bình, Tân Hòa từ 7h30 đến 16h30.

  THỨ BA 22-8-2023:

  • Tân An: Một phần phường 4 từ 8h đến 11h30.
  • Đức Hòa: Một phần thị trấn Đức Hòa từ 7h30 đến 15h.
  • Thạnh Hóa: Ấp 5, xã Tân Tây từ 13h đến 16h.

  THỨ TƯ 23-8-2023:

  • Tân An: Một phần phường 2, phường 6 từ 7h30 đến 16h; một phần khu dân cư Thái Dương, Đồng Tâm, phường 6 từ 7h30 đến 7h45 và từ 16h15 đến 16h30.

  THỨ NĂM 24-8-2023:

  • Châu Thành: Ấp 3, ấp 4, xã Hòa Phú từ 7h đến 16h.
  • Đức Hòa: Một phần xã Đức Hòa Đông từ 7h30 đến 15h.

  Dẫn nguồn: Trung tâm CSKH Điện lực miền Nam (evnspc.vn)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *