196.000VNĐ

173.000VNĐ

INTERNET TRỌN GÓI

INTERNET TRUYỀN HÌNH FPT

196.000VNĐ

INTERNET TRỌN GÓI

INTERNET TRUYỀN HÌNH FPT

173.000VNĐ

Ngoại Thành: Quận 2, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 12, Quận Tân Phú, Quận Thủ Đức, Quận Bình Tân, Huyện Hóc Môn, Huyện Nhà Bè, Huyện Củ Chi, Huyện Bình Chánh.

Báo giá cước cáp quang cá nhân FPT NGOẠI THÀNH mới nhất

INTERNET

195.455

VNĐ/THÁNG

TỐC ĐỘ

35 Mbps

TRANG BỊ MODEM
WIFI 2 BĂNG TẦN

380.000

GIẢM

49%

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 2 tháng cước

TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 1 tháng cước
 • Chi phí lắp đặt.
  300,000VNĐ

TRẢ TRƯỚC
6 THÁNG

TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ NGAY

INTERNET

172.727

VNĐ/THÁNG

TỐC ĐỘ

22 Mbps

TRANG BỊ MODEM
WIFI 2 BĂNG TẦN

300.000

GIẢM

42%

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 2 tháng cước

TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 1 tháng cước
 • Chi phí lắp đặt.
  300,000VNĐ

TRẢ TRƯỚC
6 THÁNG

TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ NGAY

INTERNET

231.818

VNĐ/THÁNG

TỐC ĐỘ

50 Mbps

TRANG BỊ MODEM
WIFI 2 BĂNG TẦN

440.000

GIẢM

47%

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 2 tháng cước

TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 1 tháng cước
 • Chi phí lắp đặt.
  300,000VNĐ

TRẢ TRƯỚC
6 THÁNG

TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ NGAY

INTERNET

290.909

VNĐ/THÁNG

TỐC ĐỘ

65 Mbps

TRANG BỊ MODEM
WIFI 2 BĂNG TẦN

540.000

GIẢM

46%

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 2 tháng cước

TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 1 tháng cước
 • Chi phí lắp đặt.
  300,000VNĐ

TRẢ TRƯỚC
6 THÁNG

TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ NGAY

Ngoại Thành: Quận 2, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 12, Quận Tân Phú, Quận Thủ Đức, Quận Bình Tân, Huyện Hóc Môn, Huyện Nhà Bè, Huyện Củ Chi, Huyện Bình Chánh.

Báo giá cước cáp quang cá nhân FPT NGOẠI THÀNH mới nhất 

INTERNET

181.818

VNĐ/THÁNG

TỐC ĐỘ

22 Mbps

TRANG BỊ MODEM
WIFI 2 BĂNG TẦN

300.000

GIẢM

39%

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 2 tháng cước

TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 1 tháng cước
 • Chi phí lắp đặt.
  300,000VNĐ

TRẢ TRƯỚC
6 THÁNG

TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ NGAY

INTERNET

204.545

VNĐ/THÁNG

TỐC ĐỘ

35 Mbps

TRANG BỊ MODEM
WIFI 2 BĂNG TẦN

380.000

GIẢM

46%

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 2 tháng cước

TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 1 tháng cước
 • Chi phí lắp đặt.
  300,000VNĐ

TRẢ TRƯỚC
6 THÁNG

TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ NGAY

INTERNET

250.818

VNĐ/THÁNG

TỐC ĐỘ

50 Mbps

TRANG BỊ MODEM
WIFI 2 BĂNG TẦN

440.000

GIẢM

43%

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 2 tháng cước

TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 1 tháng cước
 • Chi phí lắp đặt.
  300,000VNĐ

TRẢ TRƯỚC
6 THÁNG

TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ NGAY

Nội Thành: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Phú Nhuận, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình.

Báo giá cước cáp quang cá nhân FPT NỘI THÀNH mới nhất 

INTERNET

309.091

VNĐ/THÁNG

TỐC ĐỘ

65 Mbps

TRANG BỊ MODEM
WIFI 2 BĂNG TẦN

540.000

GIẢM

43%

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 2 tháng cước

TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 1 tháng cước
 • Chi phí lắp đặt.
  300,000VNĐ

TRẢ TRƯỚC
6 THÁNG

TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ NGAY

Nội Thành: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Phú Nhuận, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình.

Báo giá cước cáp quang cá nhân FPT NỘI THÀNH mới nhất

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ NGAY!

Báo giá cước Combo: internet và truyền hình FPT NGOẠI THÀNH mới nhấT 

INTERNET

GIẢM

51%

TỐC ĐỘ

22 Mbps

TRANG BỊ MODEM
WIFI 2 BĂNG TẦN

TRUYỀN HÌNH

BĂNG THÔNG RIÊNG

TRANG BỊ
BỘ GIẢI MÃ 4K

195.455

VNĐ/THÁNG

400.000

GIÁ

105.455 VNĐ/Tháng

300.000 VNĐ/Tháng

GIÁ

90.000 VNĐ/Tháng

100.000 VNĐ/Tháng

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 2 tháng cước

TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 1 tháng cước
 • Chi phí lắp đặt.
  550,000VNĐ

TRẢ TRƯỚC
6 THÁNG

TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ NGAY

INTERNET

GIẢM

52%

TỐC ĐỘ

35 Mbps

TRANG BỊ MODEM
WIFI 2 BĂNG TẦN

TRUYỀN HÌNH

BĂNG THÔNG RIÊNG

TRANG BỊ
BỘ GIẢI MÃ 4K

231.818

VNĐ/THÁNG

480.000

GIÁ

141.818 VNĐ/Tháng

380.000 VNĐ/Tháng

GIÁ

90.000 VNĐ/Tháng

100.000 VNĐ/Tháng

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 2 tháng cước

TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 1 tháng cước
 • Chi phí lắp đặt.
  550,000VNĐ

TRẢ TRƯỚC
6 THÁNG

TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ NGAY

INTERNET

GIẢM

49%

TỐC ĐỘ

50 Mbps

TRANG BỊ MODEM
WIFI 2 BĂNG TẦN

TRUYỀN HÌNH

BĂNG THÔNG RIÊNG

TRANG BỊ
BỘ GIẢI MÃ 4K

277.273

VNĐ/THÁNG

540.000

GIÁ

187.273 VNĐ/Tháng

440.000 VNĐ/Tháng

GIÁ

90.000 VNĐ/Tháng

100.000 VNĐ/Tháng

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 2 tháng cước

TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 1 tháng cước
 • Chi phí lắp đặt.
  550,000VNĐ

TRẢ TRƯỚC
6 THÁNG

TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ NGAY

INTERNET

GIẢM

47%

TỐC ĐỘ

65 Mbps

TRANG BỊ MODEM
WIFI 2 BĂNG TẦN

TRUYỀN HÌNH

BĂNG THÔNG RIÊNG

TRANG BỊ
BỘ GIẢI MÃ 4K

336.364

VNĐ/THÁNG

640.000

GIÁ

246.364 VNĐ/Tháng

540.000 VNĐ/Tháng

GIÁ

90.000 VNĐ/Tháng

100.000 VNĐ/Tháng

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 2 tháng cước

TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 1 tháng cước
 • Chi phí lắp đặt.
  550,000VNĐ

TRẢ TRƯỚC
6 THÁNG

TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ NGAY

Ngoại Thành: Quận 2, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 12, Quận Tân Phú, Quận Thủ Đức, Quận Bình Tân, Huyện Hóc Môn, Huyện Nhà Bè, Huyện Củ Chi, Huyện Bình Chánh.

Báo giá cước Combo: internet và truyền hình FPT NGOẠI THÀNH mới nhấT 

Ngoại Thành: Quận 2, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 12, Quận Tân Phú, Quận Thủ Đức, Quận Bình Tân, Huyện Hóc Môn, Huyện Nhà Bè, Huyện Củ Chi, Huyện Bình Chánh.

Báo giá cước Combo: internet và truyền hình FPT NỘI THÀNH mới nhấT 

INTERNET

GIẢM

48%

TỐC ĐỘ

22 Mbps

TRANG BỊ MODEM
WIFI 2 BĂNG TẦN

TRUYỀN HÌNH

BĂNG THÔNG RIÊNG

TRANG BỊ
BỘ GIẢI MÃ 4K

209.091

VNĐ/THÁNG

400.000

GIÁ

119.091 VNĐ/Tháng

300.000 VNĐ/Tháng

GIÁ

90.000 VNĐ/Tháng

100.000 VNĐ/Tháng

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 2 tháng cước

TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 1 tháng cước
 • Chi phí lắp đặt.
  550,000VNĐ

TRẢ TRƯỚC
6 THÁNG

TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ NGAY

INTERNET

GIẢM

48%

TỐC ĐỘ

35 Mbps

TRANG BỊ MODEM
WIFI 2 BĂNG TẦN

TRUYỀN HÌNH

BĂNG THÔNG RIÊNG

TRANG BỊ
BỘ GIẢI MÃ 4K

250.000

VNĐ/THÁNG

480.000

GIÁ

160.000 VNĐ/Tháng

380.000 VNĐ/Tháng

GIÁ

90.000 VNĐ/Tháng

100.000 VNĐ/Tháng

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 2 tháng cước

TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 1 tháng cước
 • Chi phí lắp đặt.
  550,000VNĐ

TRẢ TRƯỚC
6 THÁNG

TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ NGAY

INTERNET

GIẢM

45%

TỐC ĐỘ

50 Mbps

TRANG BỊ MODEM
WIFI 2 BĂNG TẦN

TRUYỀN HÌNH

BĂNG THÔNG RIÊNG

TRANG BỊ
BỘ GIẢI MÃ 4K

295.455

VNĐ/THÁNG

540.000

GIÁ

205.455 VNĐ/Tháng

440.000 VNĐ/Tháng

GIÁ

90.000 VNĐ/Tháng

100.000 VNĐ/Tháng

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 2 tháng cước

TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 1 tháng cước
 • Chi phí lắp đặt.
  550,000VNĐ

TRẢ TRƯỚC
6 THÁNG

TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ NGAY

INTERNET

GIẢM

45%

TỐC ĐỘ

65 Mbps

TRANG BỊ MODEM
WIFI 2 BĂNG TẦN

TRUYỀN HÌNH

BĂNG THÔNG RIÊNG

TRANG BỊ
BỘ GIẢI MÃ 4K

354.545

VNĐ/THÁNG

640.000

GIÁ

264.545 VNĐ/Tháng

540.000 VNĐ/Tháng

GIÁ

90.000 VNĐ/Tháng

100.000 VNĐ/Tháng

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 2 tháng cước

TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG

 • Miễn phí lắp đặt.
 • Tặng 1 tháng cước
 • Chi phí lắp đặt.
  550,000VNĐ

TRẢ TRƯỚC
6 THÁNG

TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ NGAY

Ngoại Thành: Quận 2, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 12, Quận Tân Phú, Quận Thủ Đức, Quận Bình Tân, Huyện Hóc Môn, Huyện Nhà Bè, Huyện Củ Chi, Huyện Bình Chánh.

Báo giá cước Combo: internet và truyền hình FPT NỘI THÀNH mới nhấT 

Ngoại Thành: Quận 2, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 12, Quận Tân Phú, Quận Thủ Đức, Quận Bình Tân, Huyện Hóc Môn, Huyện Nhà Bè, Huyện Củ Chi, Huyện Bình Chánh.

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ NGAY!

DANH SÁCH CÁC KÊNH VÀ GÓI TRUYỀN HÌNH FPT

 • Truyền hình gói cơ bản gồm 180 Kênh (gồm 60 kênh HD) trong và ngoài nước, đa dạng nhóm kênh: VTV, HTV, VTC, kênh tổng hợp, phim truyện, giải trí, hoạt hình, thể thao, âm nhạc, tin tức, kênh địa phương, kênh chuyên biệt….
 • Gói mở rộng: bao gồm gói Đặc sắc, K+, Ngoại hạng Anh… phù hợp với nhu cầu thưởng thức của nhiều đối tượng khán giả.
 • Truyền hình xem lại: giúp người dùng chủ động xem lại những chương trình đã phát mà mình bỏ lỡ trước đó.
 • Giám sát trẻ em: giúp các bậc phụ huynh dễ dàng thiết lập và quản lý nội dung xem của trẻ theo độ tuổi và thời gian thông qua mật khẩu.
 • Ứng dụng Phim truyện của Truyền hình FPT với hàng ngàn phim điện ảnh, phim truyền hình đặc sắc, mới lạ trong và ngoài nước, được cập nhật liên tục, thường xuyên với nhiều ngôn ngữ, phụ đề và thuyết minh.
 • Ứng dụng Thiếu nhi của Truyền hình FPT luôn hướng đến tính giải trí và giáo dục với nội dung phong phú gồm những bộ phim hoạt hình vui nhộn, chương trình ca nhạc, kể chuyện cùng những bài học tiếng Anh bổ ích, dễ hiểu…
 • Ứng dụng Thể thao là nơi cập nhật tin tức nóng hổi cùng các trận đấu đỉnh cao của nhiều giải đấu thể thao trong nước và quốc tế.
 • Và nhiều tính năng hấp dẫn khác.

Đăng Ký Online được gì?

Thủ Tục Đăng Ký
Thuận Tiện
 • Đăng ký mọi lúc mọi nơi, không phải xếp hàng chờ đợi, toàn trình Đăng ký Online chỉ mất 5 phút.

 • Thanh toán thuận tiện không dùng tiền mặt, dùng thẻ ATM và thẻ quốc tế, Internet Banking.
Ưu Tiên Triển Khai
Lắp Đặt Nhanh
 • Khu Vực Nội Thành: 24H

 • Khu Vực Nội Thành: 36H

GÓI COMBO INTERNET- TRUYỀN HÌNH

GÓI INTERNET

COMBO SUPER 22

COMBO SUPER 35

COMBO SUPER 50

COMBO SUPER 65

TỔNG ĐÀI CSKH 24/7

0919.63.73.77

CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER 22

SUPER 35

SUPER 50

SUPER 65

GÓI COMBO INTERNET- TRUYỀN HÌNH

GÓI INTERNET

COMBO SUPER 22

COMBO SUPER 35

COMBO SUPER 50

COMBO SUPER 65

TỔNG ĐÀI CSKH 24/7

0919.63.73.77

CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER 22

SUPER 35

SUPER 50

SUPER 65

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi nhận được thông tin!

thành công!

Đăng ký